Đầu col có khía

Hãng sản xuất: Greetmed – Trung Quốc

Thực hiện theo tiêu chuẩn: 98/79/CE