Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới VNUS CLOSUREFAST

    Hãng sản xuất: Covidien – Mỹ